Ülésezik az önkormányzat

2011. október 25. 21:10:01  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2011. október 27-én (csütörtök) 8.00 órai kezdettel
a Faludi Ferenc Könyvtár olvasótermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A helyi környezetvédelem szabályairól szóló 24/2003.(VII.01.) önkormányzati rendelet módosítása

Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Az ebek tartásáról szóló 20/2000.(XI.01.) önkormányzati rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Intézményvezetõi beszámoló a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat mûködésérõl.
Elõterjesztõ: Rózsás Ágota intézményvezetõ

Folyó ügyek:

5. Beszámoló a Nyugat-dunántúli Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2011. I. félévi mûködésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Közszolgáltató kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának megtárgyalása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Bírálóbizottsági tag választása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Tájékoztató az Önkormányzat tulajdonában lévõ vagyonelemek értékesítésének alakulásáról.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. 2012. évi belsõ ellenõrzési terv jóváhagyása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása.
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Ingatlanértékesítés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Tájékoztató a "Boldog Batthyány-Strattmann László" ösztöndíj-pályázat elbírálásáról.
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna, a Társadalmi Ügyek Bizottságának elnöke

- Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

- Interpellációk

Körmend, 2011. október 21.

Bebes István
polgármester


A testületi ülés elõterjesztéseit megtekintheti
>>>itt