Pályázati felhívás

2011. október 24. 18:34:51  nyomtatási kép
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PIACI ALAPON BÉRBE ADANDÓ, HALASZTOTT ÉRTÉKESÍTÉSÛ LAKÁSOK BÉRLÕKIJELÖLÉSÉRE VONATKOZÓAN


Körmend Város Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

Körmend Város Önkormányzata és a Körmend-Bérlakás Ingatlanfejlesztési és Beruházási Kft. között Körmenden, 2006. szeptember 18-án megkötött együttmûködési megállapodás alapján a Kft. saját beruházásában 24 + 8 lakásos társasházat épített Körmenden, a 3545 hrsz-ú ingatlanon (Bástya u. 29.)

A megállapodás értelmében a lakások a Bérlakásépítõ Kft. tulajdonát képezik. Az Önkormányzatot bérlõ- és vevõkijelölési jog illeti meg, amely jog alapján a kijelölt bérlõvel a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. köt bérleti szerzõdést.

A bérbeadás abból a célból történik, hogy a bérlõ a 4. évtõl megvásárolja az általa bérelt lakást. /Lehetõség van ugyanakkor arra is, hogy a bérlõ ennél az idõpontnál hamarabb vásárolja meg az általa használt ingatlant./ Ennek érdekében a bérlõknek kötelezõen lakás-elõtakarékosságot kell vállalniuk annak érdekében, hogy a 4. évre (vagy a bérlõ döntésétõl függõ korábbi idõpontra) a vásárláshoz szükséges fedezet, illetve a hitelfelvételhez szükséges önerõ rendelkezésre álljon.

Pályázni az alábbi lakásra lehet:

Körmend, Bástya u. 29. II.23. 48 négyzetméter 40.600,-Ft/hó bérleti díj

Pályázati adatlap beszerezhetõ:
A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. (Körmend, Rákóczi u. 35.) ügyfélszolgálatán. A pályázatokat kizárólag pályázati adatlapon lehet benyújtani.

A pályázattal kapcsolatosan további felvilágosítás: Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyfélszolgálati irodája.

A pályázatokat 2011. november 21-én 12.00 óráig kell benyújtani a Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. -nek (Körmend, Rákóczi u. 35.) címezve.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidõ leteltétõl számított 30 nap. A pályázatokat az e célra létrehozott ad hoc bizottság bírálja el. Az elbírálásról minden pályázó értesítést kap.

Körmend, 2011.október 24.


Bebes István sk.
polgármester