Hirdetmény

2011. október 07. 10:52:25  nyomtatási kép
HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság, településsel szomszédos Önkormányzatok, egyházi egyesületek, társadalmi és civil szervezetek!

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2011. június 29-i ülésésén a hatályos településrendezési eszközei közül a Szabályozási Terv és a Helyi Építési szabályzatának kis mértékû módosítását tárgyalta (82/2011., 83/2011., 84/2011. (VI. 29.) határozatok).

A településtervezõ által elkészített elõzetes anyagokat mellékelten megtekinthetik itt!

Észrevételeiket Körmend város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalához juttassák el a varosfejlesztes@kormend.hu e-mail címre.

Körmend, 2011. október 4.

Gombásné Nardai Ibolya sk.
jegyzõi feladatokkal megbízott aljegyzõ
Mellékletek:
Mûszaki leírás
Szabályozási Terv - kivonat
Szabályozási Terv módosítás
Felüljáró vázlatterv
Határozatok
Minta keresztszelvények
Telepítési helyszínrajz