Kapu Kelet és Nyugat között, a Borostyánút mentén, a hõforrások földjén

2011. szeptember 12. 19:42:05  nyomtatási kép
Kattintson a képere !

24 város polgármestereinek találkozója Körmenden


A három ország - Ausztria, Magyarország, Szlovénia - határmenti városait egyesítõ, turizmusfejlesztésre irányuló projekt legnagyobb eseménye Körmenden lesz ez év szeptember 16-án, amikor ide érkezik a 24 város Polgármestere és az õket kísérõ delegáció. Ez alkalommal konferenciát is rendeznek, amelynek témája a gazdaságfejlesztés lesz. Az egész napos, helyi és nemzetközi érdeklõdésre is számító eseményen kísérõrendezvényeken mutatják be a részt vevõ városok kulturális örökségét.

A konferenciát a Körmendi Kulturális Központ Színháztermében tartják a Batthyány kastélyban 10.00 órai kezdettel. Itt szakmai elõadók, szlovén, osztrák, magyar féltõl érkezõ polgármesterek, képviselõk tartanak referátumokat arról, hogy saját városuk, területük vonatkozásában milyen jó példák, beruházások születtek az elmúlt idõszakban, egyúttal elõremutató terveiket is ismertetik. Fontos hangsúlyt kap az, hogy ez a mindössze száz kilométer átmérõjû körön belül található 24 város milyen együttmûködésekben gondolkodhat, milyen lehetõséget nyit meg ez a partnerség a további közös, innovatív fejlesztésekben.


A tanácskozás kiemelt elõadója Dr. Kerékgyártó Anna, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Határon Átnyúló Területi Közigazgatási Kapcsolatok Osztálya munkatársa, aki elõadást az Európai Területi Társulás (elõzõ nevén Európai Területi Együttmûködési Csoportosulás - EGTC) alakításának lehetõségérõl, mint a jövõ egyik nagy együttmûködési lehetõségérõl. Ezek a csoportosulások a határ menti régiókban jöhetnek létre egy-egy konkrét együttmûködési területre - ami lehet a közlekedés, a környezetvédelem, a kultúra, de akár az energiafelhasználás, a munkahelyteremtés vagy az idegenforgalom is.

A 24 város polgármestereinek találkozóját a Kulturális Örökség Napjai elõtt rendezik meg. Éppen 10 esztendeje, hogy az Európai Unió támogatásával hivatalosan is intézményesítette és útjára indította az Európai Örökség Napok rendezvénysorozatát, amelynek azóta is érvényes szlogenje: "Európa, közös ügyünk". Ehhez kapcsolódnak a találkozó kísérõ rendezvényei is, amelyekkel az a cél, hogy a résztvevõ városok megmutathassák örökségüket, amelyek megõrzése, fenntartása és bemutatása alapot jelent ehhez a projekthez is.

A nap délutánján már nemcsak a szakmai közönségre számítanak, hiszen délután 14.30-kor nyitják meg azt a kiállítást a Városi Kiállítóteremben, ahol a 24 város épített és természeti örökségét mutatják be másodlagos megjelenési formájukban: fotókon, festményeken, kisplasztikán, maketteken.

Ezt követõen a Város Fõtere, a Szabadság tér ismét megtelik élettel, hiszen a felállított pavilonokban a résztvevõ városok mutatkoznak be, ahol nem pusztán turistacsalogató tájékoztató kiadványokat ajánlanak az érdeklõdõk figyelmébe, hanem kézmûvesek tartanak foglalkozásokat, termékeiket is ajánlva.

Mindezt színesíti a színpadi produkciók garmadája, amelyek egy-egy város zenei és tánchagyományát elevenítik fel. A fellépõk között köszönthetünk körmendi és más városokból érkezõ néptáncosokat, tamburásokat, fúvósokat, énekegyütteseket, de újra fellép a korábban rendkívüli sikert elért osztrák lányokból álló tánccsoport, akik a férfiak bõrnadrágos táncait mutatják be izgalmas zenére.

A rendezés során törekszenek arra, hogy mind a 24 város lehetõséget kapjon arra, hogy megmutassa kulturális örökségét, függetlenül attól, hogy az szellemi vagy tárgyi örökség, bemutatása közvetlenül vagy közvetetten lehetséges-e.

A projekt célja az, hogy a gazdaságfejlesztési konferencia mellett megismertessék egymással a szövetségben résztvevõ városokat, felhívják a figyelmet az örökség folyamatos megõrzésére. Egyúttal lehetõséget teremtenek egymás megismerésére és megértésére, a kulturális értelemben vett másság elfogadására.

Kattintson a képere !

Kattintson a képere !