Ülésezik az önkormányzat

2009. szeptember 19. 10:24:29  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó
Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete
2009. szeptember 24-én (csütörtökön) 14.00 órai
kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A lakások és helyiségek bérletérõl és annak egyes szabályairól szóló 38/2003. (XII.31.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közmûépítés költségeirõl szóló 7/2002. (VI.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

4. Saját erõ biztosítása a "Kisléptékû pontszerû kisvárosi fejlesztések" támogatás elnyerésére
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. "Befogadó munkahelyi gyakorlatok támogatása" címû TÁMOP pályázatban konzorciumi partnerségben történõ részvételrõl döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. A Képviselõ-testület 45/2009. (IV. 29.) számú határozatának visszavonása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. Körmend I. számú fogorvosi körzet területi ellátási kötelezettséggel történõ mûködtetésére vonatkozó megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Bérlõkijelölési jog létesítésérõl szóló megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Együttmûködési megállapodás jóváhagyása a Kristilla Kft-vel
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Savaria Nett-Pack Kft-vel kötött adásvételi szerzõdés módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Kelemen László ingatlan ügye
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Kántor Tibor ingatlan ügye
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Beszámoló Körmend város Önkormányzata és a K+K 79. Kereskedelmi Bt. közötti támogatási szerzõdésben foglaltak végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Körmend város Önkormányzata sport koncepciójának megtárgyalása és elfogadása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Turisztikai desztináció menedzsment szervezethez való csatlakozás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsõoktatási, önkormányzati ösztöndíjpályázati rendszerhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Az októberi városi ünnepek elõkészítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

18. Tájékoztató a "Körmend belvárosának komplex funkcióbõvítõ megújítása" NYDOP pályázat jelenlegi helyzetérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Kitüntetési javaslatok megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester
Körmend, 2009. szeptember 18.

Bebes István
polgármester