Ülésezik az önkormányzat

2009. augusztus 19. 20:35:50  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. augusztus 27-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Napirend elõtt:

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az idõközi választás eredményérõl
Eskütétel

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Beszámoló Körmend város Önkormányzata 2009. I. féléves gazdálkodásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Körmend Belváros Építési Szabályzatáról és Szabályozási tervérõl szóló 9/2007. (II.23.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. A Fiatal Házasok Otthona mûködésérõl szóló 16/1996. (VIII.13.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár I. féléves tevékenységérõl
Elõadó: Korbacsics Tibor igazgató

Folyó ügyek:

7. 2009. évi CÉDE pályázat forrásösszetételének módosítása, a 2009. évi szennyvízcsatornázás ügyében
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. Vis maior pályázat benyújtása a Rába folyó áradása miatt
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Szúnyogirtáshoz fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Fedezet biztosítása költségosztók felszereléséhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Döntéshozatal a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Elõzetes döntéshozatal a 2009-2010. évi panelprogram támogatására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Haszonbérek megállapítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Javaslat támogatás odaítélésére a Helyi építészeti örökség védelmérõl szóló 8/2004. (III.01.) számú önkormányzati rendelet alapján
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Intézményi alapító okiratok felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. A Faludi Ferenc Könyvtár könyvtárhasználati és szolgáltatási szabályzatának meghatározása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Tájékoztató a 2009/2010. tanév elõkészítésének feladatairól
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester, Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

18. Tájékoztató Körmend város környezeti állapotának 2008. évi alakulásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk

Zárt ülés keretében:

1. Korengedményes nyugdíjazási kérelem
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztására javaslattétel
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2009. augusztus 18.

Bebes István
polgármester