Ülésezik az önkormányzat

2009. április 23. 22:51:41  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2009. április 29-én (szerdán) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D


Nyilvános ülés keretében:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Körmend város Önkormányzata 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló, a költségvetési zárszámadás és a könyvvizsgálói jelentés elfogadása, a belsõ ellenõri jelentés megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Beszámoló a körmendi Rendõrkapitányság tevékenységérõl
Elõadó: Szendrõdi Barnabás rendõrkapitány

4. Beszámoló a Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. minõségi mutatók alapján végzett munkájáról
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Folyó ügyek:

5. A Régióhõ Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. A Vasivíz Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. A Nyugat-Pannon Regionális Zrt. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. A Müllex-Körmend Kft. 2008. évi mérlegbeszámolójának megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


9. Pályázati program megvalósításához fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

10. Értékesítésre kijelölt ingatlanok körének felülvizsgálata
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Tûzoltósági vagyonértékesítés
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Megállapodás bérleti jogviszony megszüntetésérõl és vitás kérdések egyezséggel történõ rendezésérõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Rába-parti Fórum Egyesülettel megállapodás jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Javaslat a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapításával összefüggõ döntésekre
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Közoktatási intézmények házirendjének felülvizsgálata és jóváhagyása
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

16. Hõsök Napja - városi ünnepség elõkészítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Forró Szilvia, a Városfejlesztési és Építéshatósági Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében:

1. Intézményi létszám meghatározása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Önkormányzati hatósági ügyben döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármesterKörmend, 2009. április 23.
Bebes István
polgármester