Fejlesztés és modernizáció:

2009. március 06. 19:35:44  nyomtatási kép
Kattintson a képere !
 

A körmendi BSL Kórház vezetõi háziorvosokkal, illetve a Mentõszolgálat és a szentgotthárdi Rendelõintézet vezetõjével tartottak közös megbeszélést


A körmendi kórház vezetõi 2009. március 5-én a kórház vonzáskörzetében dolgozó 37 háziorvossal, valamint a Mentõszolgálat és a szentgotthárdi Rendelõintézet vezetõjével közös megbeszélésen egyeztették a 2009-es év legfontosabb feladatait, az egészségügyi fejlesztések irányát (fizikoterápia, szülészet felújítása), a belgyógyászat, és általában a kórház aktuális helyzetét. A tanácskozáson egyetértés alakult ki abban, hogy idõszerû a háziorvosi és szakrendelések rendjének közös kialakítása, valamint a háziorvosi igények felmérését követõen a lehetõség szerinti igénypótlásokról intézkedni.

A tervezett fejlesztések körében kiemelt szerepet szánnak az on-line megoldások szélesebb körû alkalmazásának, mely egyszerre alkalmas a háziorvosok által kért módon a betegutak lerövidítésére, és a folyamatos internetes kommunikáció kiépítésével egy új típusú beutalási rendszer alapjainak lefektetésére. Már a közeljövõben megtörténik a diagnosztikus részleg elõjegyzési rendjének és technikájának átalakítása, és pontosítják a fekvõbeteg részleg beutalási rendjét.

A tervezett fejlesztések megvalósulását nagyban segíti, hogy a kórháznak továbbra sincs likviditási problémája, gazdálkodása pontos (melyet a múlt héten befejezõdött ÁSZ-vizsgálat is megerõsített), mûködése finanszírozható. A betegek ellátása zavartalanul folyik, a belgyógyászati részleg ideiglenes nehézségeit is sikerült egy magasan képzett belgyógyász bevonásával megszüntetni. Szerencsés módon a magyar egészségügyet általánosan sújtó orvoshiány a kórház mûködésében (sõt, általában a régió egészségügyi ellátórendszerében) nem okoz megoldhatatlan problémát.