Pályázati felhívás

2008. április 09. 16:51:57  nyomtatási kép
 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatása
ÖKO-PROGRAM(Kódszám: LFP-2008-LA-9)


Körmend Város Önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (továbbiakban ÖTM) által a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésnek támogatására kiírt központi pályázat alapján, egyszeri vissza nem térítendõ önkormányzati támogatás elnyerésére.

I. A támogatás célja
A támogatás célja a távhõvel ellátott lakóépületek lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése (a továbbiakban: ÖKO-Program).

II. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a társasházak és lakásszövetkezetek saját tulajdonú, távhõvel ellátott épületeik lakásonkénti hõfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére.

III. Támogatható tevékenységek köre
Az ÖKO-Program keretében az ÖTM pályázatban meghatározott célokra nyújtható támogatás.

IV. A pályázat tárgya
A pályázat tárgya csak teljes épület, vagy teljes önálló fûtési egység (a továbbiakban együtt: épület) lehet.

V. A pályázattal elnyerhetõ támogatás
- Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhetõ bekerülési költség maximum 35 %-a, de lakásonként legfeljebb 54.000,- Ft lehet.
- Önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt   legalább a bekerülési költség 65 %-a.
Az igényelt támogatások lakásonkénti mértékénél minden esetben a pályázattal érintett lakások száma vehetõ figyelembe.
Az önkormányzat, mint támogató – az adott épület esetében – átvállalja a pályázót terhelõ saját részt legfeljebb a bekerülési költség 15%-ának megfelelõ összeg erejéig, mely nem haladhatja meg a 23.000.- Ft/lakás összeget.
Amennyiben az önkormányzati forrás kimerül, a pályázónak kell vállalnia a bekerülési költség legalább 65%-ának biztosítását saját erõként.

VI. A pályázat benyújtásával kapcsolatos tudnivalók
Az elõírt mellékletek beszerezhetõk térítésmentesen Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Építéshatósági Irodáján(II.em. 203.iroda). Az adatlapok letölthetõk az Önkormányzati Területfejlesztési Miniszter megbízásából eljáró Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról (www.emi.hu) LFP-2008-LA-9 kódszámú mellékleteiként.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolt példányban, valamint elektronikusan (floppy vagy CD) a következõ címre kell megküldeni Körmend Város Polgármesteri Hivatala (9900 Körmend, Szabadság tér 7.). A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat benyújtása az Önkormányzat felé díjtalan.
A pályázatok az önkormányzati felhívás megjelenését követõ naptól kezdõdõen folyamatosan benyújthatók, befogadásuk tárgyév június 5. napján zárul, majd az értékelést és elõkészítést végzõ munkacsoport elbírálja és véleményezi, valamint a hiányosan benyújtott pályázatok esetén 8 napon belül hiánypótlást ír ki.
További információ kapható Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Építéshatósági Irodáján (II.em. 203.iroda Tel.: 94/592-941, 94/592-942)


                             Bebes István sk.        Dr.Stepics Anita sk.
                              polgármester                    jegyzõ