Pályázati hirdetmény

2008. március 31. 18:59:29  nyomtatási kép
 
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIA-MEGTAKARÍTÁST EREDMÉNYEZÕ
KORSZERÛSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSA


Körmend Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete a Kormány 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 35.§. (2) bekezdése alapján meghirdetett LFP-2008-LA-2 pályázathoz kapcsolódva pályázatot hirdet az iparosított technológiával (panel, blokk, alagútzsalu, öntött, vasbeton vázas és egyéb elõregyártott) technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítását eredményezõ felújításának, illetve ezen lakóépületek, gépészeti rendszereinek, berendezéseinek felújításának és korszerûsítése céljából történõ berendezések telepítésének támogatására.

I. Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be a lakásszövetkezetek és a társasházi közösségek,
A pályázat benyújtása elõtt megkezdett beruházásokhoz, továbbá az épületben lévõ nem lakás céljára hasznosított helyiségek felújítására támogatás nem nyújtható.

II. Pályázattal elérhetõ támogatás:
A benyújtott pályázat alapján a lakóközösség által tervezett felújításra kétféle forrásból nyerhetõ el támogatás:
Az állami támogatásból,mely legfeljebb a bekerülési költségek 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 500.000,-Ft-ot.
Az önkormányzati támogatásból és a pályázó saját erejébõl, ami együtt legalább a bekerülési költség 2/3-a lehet
Az állam és az Önkormányzat is vissza nem térítendõ támogatást nyújt.

Támogatás csak lakások korszerûsítésére és felújítására nyújtható. Az épületben lévõ nem lakás célú helyiségek tulajdonosainak is vállalniuk kell a felújításban való részvételt, azonban a beruházás rájuk esõ költségeit teljes egészében saját erõvel kell finanszírozniuk.

III. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje:
Pályázat formanyomtatványon, valamint elektronikusan nyújtható be.
Az önkormányzat ezzel kapcsolatos rendelete és az elõírt mellékletek beszerezhetõk térítésmentesen Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Építéshatósági Irodáján(II.em. 203.iroda). Az adatlapok letölthetõk az Önkormányzati Területfejlesztési Miniszter megbízásából eljáró Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kht. internetes honlapjáról (www.emi.hu) LFP-2008-LA-2 kódszámú mellékleteiként.
A pályázatot 1 eredeti és 1 másolt példányban, valamint elektronikusan (floppy vagy CD) a következõ címre kell megküldeni Körmend Város Polgármesteri Hivatala (9900 Körmend, Szabadság tér 7.) A pályázatokat zárt borítékban kell benyújtani.
A pályázat benyújtása az Önkormányzat felé díjtalan.

A pályázatok az önkormányzati felhívás megjelenését követõ naptól kezdõdõen folyamatosan benyújthatók, befogadásuk tárgyév június 5. napján zárul, majd a vonatkozó rendelet alapján az értékelés és elõkészítést végzõ munkacsoport elbírálja és véleményezi, valamint a hiányosan benyújtott pályázatok esetén 8 napon belül hiánypótlást ír ki.


A részletes önkormányzati pályázati hirdetmény, megállapodás beszerezhetõ és további információ kapható Körmend Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Építéshatósági Irodáján (II.em. 203.iroda Tel.: 94/592-941, 94/592-942)