Népszavazás 2008. március 9.

2008. február 08. 10:49:21  nyomtatási kép
HIRDETMÉNY
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE

2008. március 9-re
ORSZÁGOS ÜGYDÖNTÕ NÉPSZAVAZÁST


TÛZÖTT KI.


A hirdetményhez klikk >>>ide<<<
 
 
 
A szavazással kapcsolatos információk


● Szavazás külföldön

o Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy fõkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen vagy meghatalmazottja útján a helyi választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét úgy, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a helyi választási irodába. A kérelem benyújtásával ne várja meg a névjegyzékbe vételérõl szóló "Értesítõ" kézbesítését, amelyet legkésõbb szintén február 22-ig fog megkapni!

o Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen meggondolja magát, és mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak 2008. február 22-ig kérheti, hogy a külképviseleti névjegyzékbõl töröljék és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

o Ha a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követõen szeretné megváltoztatni külföldi szavazásának helyszínét, ugyancsak 2008. február 22-ig kérheti, hogy egy másik külképviselet névjegyzékébe tegyék át.

● Szavazás Magyarországon a lakóhelytõl távol

o Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat az azon megjelölt település egy kijelölt szavazóhelyiségében. Az igazolással a szavazás napját megelõzõen a helyi választási irodában vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókörben kérheti névjegyzékbe vételét.

o Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig kérhet a helyi választási iroda vezetõjétõl. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen a lakóhelye szerinti helyi választási irodába.

o Ha az igazolás kiadását követõen meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szeretne szavazni, 2008. március 6-ig kérheti, hogy - az igazolás bevonásával egyidejûleg - vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe.

● Szavazás mozgóurnával

o Ha Ön mozgásában gátolt, kérésére - Magyarországon - mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetõ! Mozgóurnát a szavazás napja elõtt a helyi választási irodától, a szavazás napján a lakóhelye szerinti szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.

● Szavazás egészségügyi, szociális, büntetés-végrehajtási stb. intézményben

o Ha Ön mozgásában gátolt, de nem a lakóhelyén tartózkodik, elõször igazolást kell kérnie a lakcíme szerinti helyi választási irodától, majd az igazolás birtokában kell mozgóurnát igényelnie az intézmény helye szerinti helyi választási irodától, vagy a szavazás napján az igazolással szavazásra kijelölt szavazókör szavazatszámláló bizottságától. (Csak abban a kivételes esetben nincs szükség igazolásra, ha az intézmény ugyanazon szavazókör területén helyezkedik el, ahol az Ön lakóhelye van.)

o A fentiek az irányadók minden olyan esetben, ha a mozgásában gátolt választópolgár nem az otthonában tartózkodik.

● A szavazás módja

o Szavazni csak személyesen lehet.

o A szavazatszámláló bizottság megállapítja a szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítõ bemutatása nem szükséges). A személyazonosság és a lakcím igazolására a következõ, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak:

▪ lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány ("régi", könyvecske formátumú) vagy

▪ személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) vagy útlevél vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély (kártya formátumú) és mindegyik felsorolt igazolvány mellett a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

o Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát és lakcímét nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a névjegyzékben. A szavazatszámláló bizottság a névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.

o Ha a szavazásnak nincs akadálya, a szavazatszámláló bizottság átadja a választópolgár részére a szavazólapokat (minden kérdés külön lapon szerepel) és a borítékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólapok átvételét a választópolgár a névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.

o A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe.

o Végezetül a választópolgár a szavazólapokat borítékba teszi, és a borítékot a szavazatszámláló bizottság elõtt az urnába helyezi.

● A szavazás módja a külképviseleten

o Szavazni csak személyesen lehet.

o A szavazás helyét és idejét itt találja.

o A szavazást a külképviseleti választási iroda bonyolítja le. A külképviseleti választási iroda megállapítja a választópolgár személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a külképviseleti névjegyzékben. A személyazonosság igazolására a következõ, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak: útlevél vagy személyazonosító igazolvány vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.

o Vissza kell utasítani azt, aki személyazonosságát nem tudja igazolni, vagy nem szerepel a külképviseleti névjegyzékben. A külképviseleti választási iroda a külképviseleti névjegyzékbe nem vehet fel választópolgárt.

o Ha a szavazásnak nincs akadálya, a külképviseleti választási iroda tagja átadja a választópolgár részére a szavazólapokat (minden kérdés külön lapon szerepel) és a borítékot. A szavazólapokat a választópolgár jelenlétében kell lebélyegezni. A szavazólapok átvételét a választópolgár a külképviseleti névjegyzéken saját kezû aláírásával igazolja.

o A szavazásához szavazófülke áll rendelkezésre. A választópolgár kitölti a szavazólapokat. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta elhelyezett körbe tollal írt x vagy + jellel! Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehetõ figyelembe. A választópolgár a kitöltött szavazólapot a borítékba helyezi, amelyet le kell ragasztania (érvénytelen a szavazólap, ha a boríték nincs leragasztva).

o A külképviseleti választási iroda tagja kitölti a szavazásról szóló nyilatkozatot, mely a választópolgár nevét, lakcímét, személyi azonosítóját tartalmazza. A szavazásról szóló nyilatkozatot a választópolgár aláírja, a külképviseleti választási iroda tagja pedig hitelesíti.

o A szavazólapokat tartalmazó lezárt borítékot a választópolgár átadja a külképviseleti választási iroda tagjának, aki azt a szavazásról szóló nyilatkozattal együtt a választópolgár jelenlétében egy másik borítékba helyezi, a borítékot lezárja és átadja a választópolgárnak. A választópolgár a borítékot a leragasztáson aláírja, majd az urnába helyezi.


További információs: http://www.valasztas.hu/