Pályázati felhívás

2007. november 23. 15:59:58  nyomtatási kép
Pályázati felhívás

Körmend Város jegyzõje a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. §-a alapján pályázatot ír ki Körmend Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Irodáján betöltendõ álláshelyre.

A közigazgatási szerv címe: Körmend város Polgármesteri Hivatala, 9900 Körmend, Szabadság tér 7.

Az álláshely megnevezése: Pénzügyi ügyintézõ

Az álláshely 2008. január 1-tõl betölthetõ.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen elõélet,
- középfokú pénzügyi, közgazdasági végzettség

Elõny: mérlegképes könyvelõi végzettség, és szakmai gyakorlat megléte.

Ellátandó feladatok:
- könyvelési bizonylatok fõkönyvben történõ rögzítése
- analitikus nyilvántartások vezetése

A pályázathoz mellékelni kell:
- szakmai önéletrajzot,
- végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek, bizonyítványok másolatait,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, amennyiben van, a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát.

Illetmény és egyéb juttatások: a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény alapján.
A pályázat elbírálására vonatkozó információk: a pályázatot a jegyzõ a pályázati határidõ lejártától számított 10 napon belül bírálja el.

A pályázattal kapcsolatosan részletes információkat nyújt: Némethné Simon Mária irodavezetõ (592-949), vagy Farkas Ildikó (592-931).

A pályázat benyújtásának határideje, helye: 2007. december 13. A pályázatokat Körmend város jegyzõjéhez kell benyújtani 9900 Körmend, Szabadság tér 7. címre.

Körmend, 2007. november 22.

Dr. Stepics Anita
jegyzõ