Ülésezik az önkormányzat

2007. április 20. 17:02:40  nyomtatási kép
KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó


Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. április 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.


N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Beszámoló a Közbeszerzési Bizottság határozatairól
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

3. Beszámoló a közrend, közbiztonság helyzetérõl
Elõadó: Szendrõdi Barnabás r. alezredes, rendõrkapitány

4. Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. évi költségvetésérõl szóló rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. A helyi közmûvelõdési tevékenység ellátásáról szóló 7/1999. (VII.01.) számú rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti munkáról
Elõterjesztõ: Dr. Stepics Anita jegyzõ

Folyó ügyek:

7. A Régióhõ Kft. mérlegének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. A Müllex Körmend Kft. közgyûlése elé tárt napirendi pontok elõzetes megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. A Vasivíz Zrt. közgyûlése elé terjesztendõ napirendi pontok megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


10. A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. éves mérlegének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11. Intézményi terembérleti díjak megállapítás
Elõterjesztõ: Faragó Gábor, a Pénzügyi Bizottság elnöke, Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke

12. Önkormányzati beruházásokhoz kapcsolódó fedezet biztosításról döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Korengedményes nyugdíjba vonuláshoz való hozzájárulás
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. A Dr. Batthyány Strattmann László Kórház Kft. minõségi mutatók szerinti értékelése
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

15. Szennyvízhálózat bõvítési ütemtervrõl való döntéshozatal, ehhez kapcsolódóan az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közmûépítés költségeirõl szóló 7/2002. (V.1.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

16. Körmend szennyvíztisztító telep fosztormentesítési munkálatainak elõkészítéséhez fedezet biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

17. Ingatlan értékesítés megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. Javaslat az önkormányzat 28/2007. számú határozata 5. pontjának módosítására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Tájékoztató a nevelési oktatási intézmények kiegészített minõségirányítási programjának jóváhagyásáról
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke

20. Hõsök Napja - városi ünnepség elõkészítése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Emléktábla elhelyezése vitéz Bejczy József repülõ százados tiszteletére
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

22. Javaslat a 100 éves Kossuth szobor felújítására
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

23. Bírálóbizottság összetételének módosítása
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

24. Héthatár Egyesület alapításában való részvétel
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

25. Fellebbezés Dr. Batthyány-Strattmann László Ösztöndíj ügyben
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk
Körmend, 2007. április 20.


Bebes István
polgármester