Ülésezik az önkormányzat

2007. január 19. 17:44:34  nyomtatási kép
 KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL

M E G H Í V Ó

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2007. január 25-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

N A P I R E N D

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1.Beszámoló a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2.Körmend város Helyi Építési Szabályzatáról és a város Szabályozási tervérõl szóló 36/2003. (XII.01.) rendelet és a településszerkezeti terv módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

3.Körmend város Önkormányzata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2007. évi költségvetésének tervezéséhez szükséges elõzetes döntések meghozatala
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4.Tûzoltóság mentõszer értékesítésére vonatkozó kérelme
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5.Pénzügyi ellenõrzési terv jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6.A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. Alapító Okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7.A Körmendi Vagyongazdálkodási Kft. ügyrendjének jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8.Hozzájárulás fogadások szervezéséhez
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9.Szakfelügyelõi jelentés Körmend város Önkormányzata közmûvelõdési feladatainak ellátásáról
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

10.Csónakkikötõ hasznosítására vonatkozó döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

11.Ingatlanvásárlási kérelem megtárgyalása
Elõterjesztõ: Csák Tamás, a Városfejlesztési és Turisztikai Bizottság elnöke
Bebes István polgármester

12.Közterület elnevezése a Képúti ligethez kapcsolódóan
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében javaslom tárgyalni:

1.Aljegyzõi feladatok ellátására kiírt pályázatok elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2.Gamesz vezetõi állásra kiírt pályázatok elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3.Fellebbezés elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2007. január 19.

Bebes István
polgármester