Közszemlén a szabályozási terv

2007. január 15. 13:28:03  nyomtatási kép
Körmend város jegyzõje értesíti a tisztelt lakosságot, hogy az 1997. évi LXXVIII. tv elõírásainak megfelelõen a Körmend belváros szabályozási tervét a jóváhagyás elõtt 2007. január 15-tõl 30 napra közszemlére teszi.
A szabályozási terv megtekinthetõ a közszemlére tétel ideje alatt ügyfélfogadási idõben a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési irodáján (204. iroda).
A tervvel kapcsolatos észrevételeket, véleményeket a Polgármesteri Hivatal címére kérjük eljuttatni.


Körmend, 2007. január 15.Czafit Csaba
irodavezetõ
a jegyzõ megbízásából