Tulajdonosi közgyűlés

2007. január 11. 17:47:06  nyomtatási kép
Alfons Mensdorff-Pouilly, mint földtulajdonos, Tóth Zsuzsanna, mint tulajdonosi meghatalmazott, és a Vasi AMP Mg. és Ker. Kft., mint tulajdonos 2007. március 1-tõl kezdõdõ idõszakra tulajdonosi közgyûlés összehívását hirdeti meg a 18-153110-131 sz. vadászterületre.

Az errõl szóló hirdetmény Körmend Város Önkormányzatának hirdetõtábláján megtekinthetõ

Körmend, 2007. január 11.


dr. Stepics Anita sk.
jegyzõ