Ülésezik az önkormányzat

2006. december 15. 18:02:13  nyomtatási kép
  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
MEGHÍVÓ

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. december 20-án (szerdán) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND

Nyilvános ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról, valamint a polgármesternek a két ülés között tett fontosabb intézkedéseirõl, eseményekrõl
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Intézményvezetõi beszámoló a Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár éves mûködésérõl
Elõadó: Korbacsics Tibor igazgató

3. Intézményvezetõi beszámoló a Bölcsõde munkájáról
Elõadó: Csernyik Istvánné bölcsõdevezetõ

4. A lakbérek megállapításáról szóló 11/1994. (VI.30.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

5. A gyermek étkezési térítési díj összegének megállapításáról szóló rendelet megalkotása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

6. A távhõszolgáltatás rendjérõl szóló 11/1999. (X.21.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

7. A szilárdhulladék összegyûjtésérõl és elszállításáról szóló 11/2001. (VII.Ol.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

8. A Képviselõ-testület Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról szóló rendelet megalkotása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

9. Beszámoló a Közbeszerzési Testület munkájáról
Elõterjesztõ: Bán Miklós, a Testület elnöke

10. A 2007. I. félévi Munkaterv jóváhagyása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Folyó ügyek:

11. Létszámracionalizálásról való döntéshozatal
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

12. Közhasznú foglalkoztatáshoz elõirányzat biztosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

13. Körmendi Kulturális Központ és Faludi Ferenc Könyvtár költségvetési elõirányzatának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

14. Tûzoltóság épületének fûtéskorszerûsítéséhez elõirányzat módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

15. Elõirányzat biztosítása építészeti tervek elkészítésére Elõterjesztõ:
Bebes István polgármester

16. Javaslat a könyvtári szolgáltatási díjak megállapítására
Elõterjesztõ: Egyed Gyula, az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke
Sebes István polgármester

17. Megállapodás nevelési tanácsadási feladatok ellátására
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

18. A Dr. Batthyányné Coreth Mária óvoda alapító okiratának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

19. Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás társulási megállapodásának módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

20. Településfejlesztési koncepció megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

21. Bûnmegelõzési és Közbiztonsági Bizottság megválasztása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

22. Köztisztviselõk 2007. évi teljesítményértékelésének követelményei
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

23. A Tûzoltóság állományának teljesítmény-alapját képezõ kiemelt célok meghatározása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

24. Batthyány-Strattman Kastély kulturális célú hasznosításának kezdeményezése 2007. évre vonatkozóan
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

25. Tájékoztató a 2007. évi Bursa Hungarica önkormányzati felsõoktatási ösztöndíjpályázatok elbírálásáról
Elõterjesztõ: Dr. Szabó Barna, az Egészségügyi és Népjóléti Bizottság elnöke

Jelentés az elõzõ képviselõ-testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekrõl
Elõterjesztõ: Czafit Csaba, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Iroda vezetõje

Interpellációk


Zárt ülés keretében javaslom tárgyalni:

1. Beszámoló a zárt ülésen született lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. Javaslat Vas Megye Önkormányzat által alapított díjakra
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Személyi ügy megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester


Körmend, 2006. december 14.

Bebes István
polgármester