Ülésezik az önkormányzat

2006. december 11. 22:48:01  nyomtatási kép
  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTÕL
MEGHÍVÓ

Körmend város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2006. december 14-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében RENDKÍVÜLI ÜLÉST tart, amelyre tisztelettel meghívom.

NAPIREND

Nyilvános ülés keretében:

1. A 2006. évi költségvetés háromnegyed éves gazdálkodásáról szóló beszámoló és a 2007. évi költségvetési koncepció megtárgyalása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

2. A víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló 4/1994. (11.10.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

3. Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerûsítésének, felújításának és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról szóló 40/2005. (XI.01.) rendelet módosítása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

4. Körmend város Helyi Építési Szabályzata és a város Szabályozási tervét módosító 18/2006. (IX.22.) rendelet hatályon kívül helyezése
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Zárt ülés keretében:

1. A jegyzõi álláshelyre benyújtott pályázatok elbírálása
Elõterjesztõ: Bebes István polgármester

Körmend, 2006. december 11.

Bebes István
polgármester