Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

· jogtár · önkormányzati rendeletek
 Az önkormányzati beruházásban megvalósuló út- és közműépítés költségeiről szóló 7/2002. (V.01.) számú alaprendelet, valamint az ezt módosító rendeletek hatályon kívül helyezéséről
 Állattartás helyi szabályairól
 Batthyány S. L. ösztöndíj alapításáról
 Belvárosi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv
 Béke park és környéke házhelyrendezési terv jóváhagyása
 Címerek, zászlók alkotásáról és használatának rendjéről
 Díjak, kitüntető címek adományozása
 Ebek tartásáról
 Fiatal Házasok Otthona működéséről
 Gyermekintézmények étkezési térítési díjának megállapításáról
 Gyermekvédelemről és a gyermekek pénzbeli és természetbeni ellátásának helyi szabályairól
 Házasságkötések és egyéb családi események lebonyolításáról, szolgáltatási díjairól
 Háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
 Helyi adórendelet
 Helyi Építési Szabályzat
 Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási terv egységes szerkezetben
 Helyi építészeti örökség védelméről
 Helyi hulladékgazdálkodási terv
 Helyi hulladékgazdálkodási terv melléklete
 Helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
 Helyi környezetvédelem szabályairól
 Helyi közművelődési tevékenység ellátásáról
 Helyi lakáscélú támogatásokról
 Helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól
 A helyi népszavazásról
 Helyi vállalkozások munkahelyteremtő és munkahelymegőrző támogatásáról
 Költségvetés előterjesztésekor és a zárszámadáskor készítendő mérlegekről
 Közigazgatási hatósági eljárás helyi végrehajtása
 Közigazgatási hatósági eljárás helyi végrehajtása: hatályon kívül helyezve
 Közterület-felügyeletről
 Közterületek bontásáról, és a bontás utáni helyreállításáról
 Közterületek használatáról és rendjéről
 Közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
 Köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól
 Közösségi együttélés alapvető szabályairól, és ezek elmulasztásának, megszegésének jogkövetkezményeiről
 Lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól
 Lakások és helyiségek bérletéről és annak egyes szabályairól szóló rendelet 1.sz. melléklete
 Lakbérekről
 ÖKO program Távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatásáról
 Önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
 Önkormányzat tulajdonában levő nem lakás célú helyiségek elidegenítése
 Panelprogram támogatás (Iparosított technológiával épült lakóépületek)
 Parkolóhely szükséglet biztosítása építési engedélyezési eljárás során
 Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról
 Sportrendelet
 Szervezeti és Működési Szabályzat
 Szilárdhulladék összegyűjtéséről és elszállításáról
 Szociális rendelet
 Talajterhelési díj rendelet
 Távhőszolgáltatásról
 Települési folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi szolgáltatásról
 Települési tankönyvtámogatás
 Településkép védelméről
 Településképi véleményezési eljárásról
 Településképi véleményezési eljárásról 1.sz. függelék
 Településképi véleményezési eljárásról 1. sz. melléklet
  Temetőkről és a temetkezés rendjéről
 Térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
 Vagyonrendelet
 Vásárokról és piacokról
 Vezetői pótlék megállapításáról és a köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről