Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

· jogtár · önkormányzati rendeletek
 A „Boldog Batthyány-Strattmann László ösztöndíj” alapításáról
 A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról
 A 2021. évi költségvetés végrehajtásáról melléklete
 A Béke park és környéke házhelyrendezési terv jóváhagyásáról
 A civil szervezetek támogatásáról
 A Fiatal Házasok Otthona működéséről
 A gyermekjóléti alapellátásokról, a pénzbeli ellátásokról és a személyes gondoskodásról
 A háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről
 A helyi adókról
 A helyi jelentőségű védett természeti területek védettségének fenntartásáról
 A helyi környezetvédelem szabályairól
 A helyi közművelődési feladatok ellátásáról
 A helyi lakáscélú támogatásokról
 A helyi menetrendszerinti autóbusz-közlekedés viteldíjairól
 A helyi népszavazásról
 A helyi vállalkozások munkahelyteremtő és munkahelymegőrző támogatásáról
 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról
 A hivatali helyiségen, valamint hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítés engedélyezésének szabályairól és a fizetendő díj mértékéről
 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról
 A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról - melléklet
 A költségvetés előterjesztésekor és a zárszámadáskor kötelezően beterjesztendő mérlegekről
 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről
 A közösségi együttélés alapvető szabályairól és azok megsértésének jogkövetkezményeiről szóló 5/2021. (III. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról
 A közterület-felügyeletről
 A közterületek bontásáról, és a bontás utáni helyreállításáról
 A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól
 A közterületek használatáról és rendjéről
 A közterületek használatáról és rendjéről 1. számú melléklet
 A közterületek használatáról és rendjéről 2. számú melléklet
 A köztisztviselők szociális, jóléti, kulturális és egészségügyi juttatásairól, valamint szociális és kegyeleti támogatásairól
 A lakbérek megállapításáról
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról
 A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról 1. számú melléklete
 A sportról
 A szociális ellátásokról
 A távhőszolgáltatásról
 A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének támogatásáról (ÖKO-program) költségeiről
 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről
 A települési tankönyvtámogatásról
 A településkép védelméről
 A településképi véleményezési eljárásról
 A temetőkről és a temetkezésről
 A temetőkről és a temetkezésről melléklet
 A térítési díj és a tandíj összege megállapításának szabályairól
 A térítési díjakról
 A térítési díjakról 1. számú melléklet
 A térítési díjakról 2. számú melléklet
 A vezetői pótlék megállapításáról, valamint a köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről
 Az ebek tartásáról
 Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának támogatásáról
 Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről
 Az Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről
 Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás, a vagyonhasznosítás szabályairól
 Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről
 Az újszülöttek támogatásáról
 Helyi Építési Szabályzat
 Helyi Építési Szabályzat 1. számú melléklete
 Helyi Építési Szabályzat 2. számú melléklete
 KÖRMEND VÁROS CÍMERÉNEK ÉS ZÁSZLÓJÁNAK ALKOTÁSÁRÓL, HASZNÁLATÁNAK RENDJÉRŐL, VALAMINT DÍSZPOLGÁRI CÍM ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSÁRÓL
 Körmend város nevének használatáról
 Körmend Város Önkormányzati Képviselő-testülete által alapított díjakról, kitüntető címekről és azok adományozásának rendjéről