Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Ülésezik Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL 
  M E G H Í V Ó  
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. május 31-én (szerdán) 8.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
  
N A P I R E N D  
 
Nyílt ülés keretében:
  Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója a 2022. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Előadó: Dr. Koncz Gabriella rendőrkapitány   Alapítványi beszámolók megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   2022. évi gazdálkodásról szóló beszámoló
Előterjesztő: Bebes István polgármester   2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Pályázat támogatás igénylésére
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Belső ellenőrzési jelentések
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Vezetői nyilatkozat a belső kontrollrendszer működéséről.
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Tagi kölcsön, kölcsön kapcsán döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester   A közterületek nemzeti ünnepeken történő fellobogózásáról szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   A „Nemzeti értékek és hungarikumok népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása” című pályázati felhívással kapcsolatos döntés meghozatala
Előterjesztő: Bebes István polgármester  
  Körmend Város Helyi Építési Szabályzatának módosításának kezdeményezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Döntés Körmend Város településrendezési eszközei 12. számú módosításának véleményezi szakaszáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmend Város településrendezési eszközei 11. számú módosításának végső elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmend, 2832/10, 2832/11 hrsz.-ú, valamint a 0321/3, 0263/10, 0286/64, 3088 ingatlanok ingyenes tulajdonba adása – megkeresés miatti döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Mozifelújítás kapcsán döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ szakmai beszámolója
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló beszámoló
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde szakmai beszámolója
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Elismerő oklevél átadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Jutalom megállapítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Nyilatkozat elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Tájékoztató a 2023. április 26-i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.  
 
Interpellációk
Zárt ülés keretében:
        1. Vármegyei díszpolgári javaslatok megtétele
            Előterjesztő: Bebes István polgármester
 
 
Körmend, 2023. május 24.
 
 
 
                                                                                                                 Bebes István
                                                                                                                 polgármester


Az előterjesztésekt letöltheti itt >>>