Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Ülésezik a Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
 

M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. március 30-án (csütörtökön) 8.00. órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
  N A P I R E N D
Nyílt ülés keretében:
  Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályiról szóló önkormányzati rendelet elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Az állattartás helyi szabályairól szóló 6/2004 (III.1) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Szociális térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Közvilágítás korszerűsítése – közbeszerzés indítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Döntések Körmend város településrendezési eszközeinek 11. számú módosításával összefüggésben
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Döntések Körmend város településrendezési eszközeinek 12. számú módosításával összefüggésben
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Ingatlanrész telekalakítással történő értékesítésének megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Elővásárlási jog kapcsán nyilatkozattétel
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Henning-Kiss Katalin festőművész művészeti alkotásainak Körmend Városának adományozása – hagyaték elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Víziközmű létesítmények üzemeltetésére létrejött Üzemeltetési Szerződés módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
  Tájékoztató a 2023. február 9- i Képviselő- testületi ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Kérdések, Interpellációk


Körmend, 2023. március 24.
  Bebes István
polgármester

    Az előterjesztéseket letölheti a >>>HIVATAL HONLAPJÁRÓL<<<