Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL
M E G H Í V Ó

Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. május 30-án (szerdán) 8.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
N A P I R E N D
Nyílt ülés keretében:
  Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 2017. évi költségvetési beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmendi Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2017. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Gyermekjóléti beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Vasivíz Zrt. mérlegjelentése
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. mérlegjelentése
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmendi Idősekért Nonprofit Kft. beszámolója, mérlegjelentése a 2017. évről
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmendi Média Centrum Városi Televízió és Rádió Nonprofit Közhasznú Kft. beszámolója a 2017-es gazdasági év eredményéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Beszámoló a Rádió 8 Körmend Kft. 2017-es évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Beszámoló a Batthyany Örökségközpont Nonprofit Kft. 2017-es évben végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Közvilágítási rendszer korszerűsítésének finanszírozása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Hungarikum pályázat benyújtása
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás hatáskörébe tartozó óvodaátszervezés véleményezése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk


Zárt ülés keretében:
  Bakler-Károly Nikolett kifogás elbírálása – új eljárásra kötelezés
Előterjesztő: Bebes István polgármester   Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozó díszoklevélről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend, 2018. május 25.

Bebes István
polgármester
Az előterjesztéseket letöltheti itt