Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL  M E G H Í V Ó  
Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 26-án (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.
  N A P I R E N D  
Nyílt ülés keretében:
  Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Körmendi Rendőrkapitányság beszámolója
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beszámoló
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár szakmai beszámolója
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Autóbusszal végzett helyi személyszállítási tevékenységről szóló beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Sportrendelet módosítás
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Döntés a „2018. évi Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatásra” című pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Döntés pályázat beadásáról „Járásszékhely múzeumon szakmai támogatására”
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Döntés pályázat beadásáról Kubinyi Ágoston Program keretében
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Javaslat civil szervezetek működésének, programjainak 2018. évi támogatására
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Ülnök választás
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Hősök napja
Előterjesztő: Bebes István polgármester
 Nemzetközi Összetartozás Napja – A Trianoni Békediktátum Emléknapja
Előterjesztő: Bebes István polgármester  
 -   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
      Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető
  
-   Interpellációk
 
 
Körmend, 2018. április 20.
 
 
 
Bebes István
polgármester