Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat

  KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL    M E G H Í V Ó

 Körmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. december 19-én (kedden) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 N A P I R E N D

 Nyílt ülés keretében:

Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester
2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Új temető rendelet megalkotása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Döntés Körmend város településrendezési eszközeinek módosításáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Helyi népszavazásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Elektronikus adóügy-intézés rendelet alkotás
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Belső ellenőri jelentés megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Belső ellenőri terv elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
A Települési Arculati Kézikönyv elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Kameraállomány bővítés – forráskiegészítés
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás működése és újabb fejlesztési szándéka
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Hulladékszolgáltató megbízása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Pályázat benyújtása emlékmű felújítására
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Körmendi Kosárlabdáért Közhasznú Egyesület kérelme
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Január 22. városi ünnepnappá nyilvánítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Alpolgármesteri beszámoló
Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester
Beszámoló a Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottság munkájáról.
Előterjesztő: Czvitkovics Gyula alpolgármester
Beszámoló a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző
Beszámoló a Társadalmi és Ifjúsági Ügyek Bizottságára és a polgármesterre átruházott    hatáskörök gyakorlásáról.  
Előterjesztő: Bebes István polgármester, Csák Tamás bizottsági elnök
Beszámoló a 2017. évi adóztatási tevékenységről.
Előterjesztő: Dr. Stepics Anita jegyző
Beszámoló a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság 2016. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Faragó Gábor bizottsági elnök
Beszámoló a Körmend és Mikrotérsége Köznevelési Intézményfenntartó Társulás 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bebes István elnök
Beszámoló a Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás 2017. évi tevékenységéről.
Előterjesztő: Bebes István elnök
 Körmend és Kistérsége Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Bebes István elnök
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2017. II. félév 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
2018. évtől kezdődően köztisztviselői illetményalap módosítása 
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Előterjesztés címzetes főorvosi cím használatára jogosult háziorvosok és fogorvosok részére adományozandó díszoklevélről 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

-   Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.   
     Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

-   Interpellációk

 

Zárt ülés keretében:

Vételi ajánlat megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester
Beszámoló a 2017. II. félévében hozott önkormányzati döntések végrehajtásáról 
Előterjesztő: Bebes István polgármester

 

Körmend, 2017. december 14.

 

Bebes István
polgármester

Az előterjesztéseket letöltheti >>>itt

A Települési Arculati Kézikönyv  (27 Mbyte)