Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Ülésezik az önkormányzat

KÖRMEND VÁROS
POLGÁRMESTERÉTŐL

M E G H Í V ÓKörmend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. június 22-én (csütörtökön) 14.00 órai kezdettel a Körmendi Közös Önkormányzati Hivatal nagytermében ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D

Nyílt ülés keretében:

Beszámoló a polgármester két ülés közötti munkájáról.
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Helyi közösségi közlekedési támogatásra pályázat
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Szociális Szolgáltató és Információs Központ 2016. évi tevékenységéről beszámoló megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend város új településrendezési eszközeinek elfogadása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Döntéshozatal a Körmend, Vasút u. 2., és 3. sz. alatti épületek helyi védelmének megszüntetéséről
Előterjesztő: Bebes István polgármester

ADA Kft. körmendi beruházása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

TOP pályázatok végrehajtása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

GINOP-konzorciumi megállapodás megkötése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

A TOP.2.1.1-16 kódszámú „Barnamezős területek rehabilitációja” című pályázati felhívással kapcsolatos döntések meghozatala
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Pályázat benyújtása közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmend városi sporttelep centerpályájának világítás kiépítése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Ingatlanértékesítés lehetőségének megteremtése
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Körmendi Kulturális Központ, Múzeum és Könyvtár alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Beszámoló lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester


- Jelentés az előző ülésen elhangzott interpellációkra tett intézkedésekről.
  Előterjesztő: Forró Szilvia irodavezető

- Interpellációk

Zárt ülés keretében:

Beszámoló lejárt határidejű, zárt ülésen hozott határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Köztemetők működtetésére kiírt pályázat kapcsán döntéshozatal
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Lakásvásárlási kérelem megtárgyalása
Előterjesztő: Bebes István polgármester

Közművesítési hozzájárulást kivető határozattal szemben érkezett fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Bebes István polgármester


Körmend, 2017. június 16.


Bebes István
polgármester


Az előterjesztéseket letöltheti a Hivatal honlapjáról >>>>ide klikkelve.