Körmend Város Polgármesteri Hivatal Honlapjának akadálymentesített változata

Szervezeti, személyzeti adatok
Kapcsolat, szervezet, vezetők
Elérhetőség
Szervezeti struktúra
A szerv vezetői
Polgármester
Képviselőtestület
A felügyelt költségvetési szervek
Gazdálkodó szervezetek
Gazdasági társaságok adatai
Közalapítványok
Körmenden Foglalkoztatottakért Közalapítvány
Körmend múltja, jelene, jövője Közalapítvány
Körmend Város Közbiztonságáért Közalapítvány
Dr. Batthyány Strattmann László Kórházért Közalapítvány
Lapok
Körmendi Híradó
Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok
Közszolgáltatások
A szerv nyilvántartásai
Nyilvános kiadványok
Döntéshozatal, ülések
A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
Testületi ülés jegyzőkönyvek
Interpellációk
Önkormányzati rendeletek
Előterjesztések
Pályázatok
Közérdekű adatok igénylése
Közzétételi listák
Gazdálkodási adatok
A működés törvényessége, ellenőrzések
Vizsgálatok, ellenőrzések listája
Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A működés eredményessége, teljesítmény
Működési statisztika
Költségvetések, beszámolók
Éves költségvetések
Számviteli beszámolók
Működés
A foglalkoztatottak
Támogatások
Szerződések
Koncessziók
Egyéb kifizetések