Körmendi Híradó

 

Kiadó: Mayer Judit vállalkozó, elérhetősége:
9900 Körmend, Szabadság tér 7.,

94/592-934, 592-924,
fax: 94/410-623, email: mayer.j@t-online.hu,

kormendi.hirado@kormend.hu

 

Főszerkesztő: Mayer Judit