A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Statisztikai adatgyűjtés az alábbi területekre terjed ki:
? Jelentés az szennyvízelvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-beruházási ráfordításokról.
? Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása.
? Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról.
? Községi, városi lakás, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő.
? Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatbavételéről.
? Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről.
? Építési engedélyek.
? Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól.
? Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről.
? Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól.
? Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról.
? Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő kommunális tevékenységet végzőkről.
? Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról.
? Jelentés a működő és megszűnt üzletekről.
? Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról.
? Jelentés a magánszálláshelyekről.
? Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról.
? Kimutatás a települési önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységéről.
? Alapinformációk a szociális és gyermekellátás végző szervezetekről.
? Éves gazdaságstatisztikai jelentés.
? Éves jelentés a beruházások összetételéről.
? Jelentés az intézetek alapításáról, megszűnéséről, címváltozásáról.

A fentebb felsorolt statisztikai jelentések összesített adatai megtekinthetők a www.ksh.hu honlapon.