A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

Statisztikai adatgyűjtés az alábbi területekre terjed ki:
· Jelentés az szennyvízelvezetési agglomeráció területén megvalósuló szennyvíz-beruházási ráfordításokról.
· Az egészségügyi ellátás állás- és létszámkimutatása.
· Megszűnési jelentés a lakóépületekről és lakásokról.
· Községi, városi lakás, üdülőépítési és lakásmegszűnési összesítő.
· Részletező adatok a lakások és üdülők végleges használatbavételéről.
· Jelentés az önkormányzatok ingatlankezelési és lakásellátási tevékenységéről.
· Építési engedélyek.
· Kimutatás a pénzben és természetben nyújtható támogatások adatairól.
· Jelentés a gyámhatóság tevékenységéről.
· Kérdőív a város, község területváltozásának főbb adatairól.
· Jelentés az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanvagyonról.
· Alapinformációk a települési önkormányzatok illetékességi területén működő kommunális tevékenységet végzőkről.
· Jelentés az információs és kommunikációs eszközök, illetve technológiák állományáról és felhasználásáról.
· Jelentés a működő és megszűnt üzletekről.
· Jelentés a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó közigazgatási és területváltozásokról.
· Jelentés a magánszálláshelyekről.
· Jelentés a folyó környezetvédelmi ráfordításokról és a környezetvédelmi beruházásokról.
· Kimutatás a települési önkormányzatok szociális igazgatási tevékenységéről.
· Alapinformációk a szociális és gyermekellátás végző szervezetekről.
· Éves gazdaságstatisztikai jelentés.
· Éves jelentés a beruházások összetételéről.
· Jelentés az intézetek alapításáról, megszűnéséről, címváltozásáról.

A fentebb felsorolt statisztikai jelentések összesített adatai megtekinthetők a www.ksh.hu honlapon.