A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók, értékük, időbeli változások:

2006. évben a Polgármesteri Hivatal végrehajtotta a CAF. önértékelési projektet. Az önértékelés célja elsősorban saját célra történő felhasználás, a hiányosságok feltárása, feladatok helyes meghatározása, az EU-s pályázatoknál, valamint Minőségi Díj pályázatnál történő felhasználás.

Az önértékelési csoport (kérdőív kitöltő csoport) 15 fős, akik a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői. Az önértékelésen kívül vevők, partnerek, ügyfelek, dolgozók elégedettségének vizsgálata is megtörtént. A projekt zárásaként összefoglaló jelentés, valamint "Intézkedési terv" került összeállításra és ismertetésre. Az intézkedési terv a CAF. végrehajtásából adódó fejlesztési feladatokat határozza meg a vezetés, a stratégia és vezetés, az emberi erőforrás-gazdálkodás, az együttműködés és erőforrás, a folyamat és változásmenedzsment, a társadalmi környezetre gyakorolt hatások tekintetében. Az intézkedési terv letölthető a www.körmend.hu honlapról.