A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok jegyzéke:

A polgármesteri hivatal által használt programok és az általuk kezelt adatbázisok felsorolása a következő:
? Építéshatóság
? Ügyiratkezelés
? Szociális igazgatás
? "IMI" személyzeti nyilvántartás
? Könyvelés
? Vagyonkataszter
? Ebnyilvántartás
? Gyámügyi igazgatás
? Helyi adók rendszere

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt nyilvántartások jegyzéke:

? Temető nyilvántartó könyv,
? Sírboltkönyv,
? Önkormányzati rendeletek nyilvántartása,
? Önkormányzati határozatok nyilvántartás,
? Bélyegző nyilvántartás,
? Nyilvántartás az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételre köteles gyermekekről,
? Nyilvántartás a tanköteles és a képzési kötelezettség alá eső gyermekekről,
? Nyilvántartás az önkormányzat területén működő üzletekről.
? Nyilvántartás az önkormányzat jegyzője által kiadott telepengedélyekről.
? Nyilvántartás az önkormányzat területén működését kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított magánszálláshelyekről.
? Ebnyilvántartás.
? Közműfejlesztéssel kapcsolatos nyilvántartások.
? Méhész nyilvántartás.
? Nyilvántartás adatszolgáltatási és betekintési jog gyakorlásához.
? Nyilvántartás az ASZA rendszer használatához.
? Egyéni vállalkozók nyilvántartása.
? Gyámügyi és szociális feladatokból adódó nyilvántartások.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

A helyi adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint.