A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt saját fenntartású adatbázisok jegyzéke:

A polgármesteri hivatal által használt programok és az általuk kezelt adatbázisok felsorolása a következő:
· Építéshatóság
· Ügyiratkezelés
· Szociális igazgatás
· "IMI" személyzeti nyilvántartás
· Könyvelés
· Vagyonkataszter
· Ebnyilvántartás
· Gyámügyi igazgatás
· Helyi adók rendszere

A közfeladatot ellátó szerv által az alaptevékenysége ellátásához használt nyilvántartások jegyzéke:

· Temető nyilvántartó könyv,
· Sírboltkönyv,
· Önkormányzati rendeletek nyilvántartása,
· Önkormányzati határozatok nyilvántartás,
· Bélyegző nyilvántartás,
· Nyilvántartás az óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő foglalkozáson való részvételre köteles gyermekekről,
· Nyilvántartás a tanköteles és a képzési kötelezettség alá eső gyermekekről,
· Nyilvántartás az önkormányzat területén működő üzletekről.
· Nyilvántartás az önkormányzat jegyzője által kiadott telepengedélyekről.
· Nyilvántartás az önkormányzat területén működését kezdő, megszűnt, üzemeltetési kört módosított magánszálláshelyekről.
· Ebnyilvántartás.
· Közműfejlesztéssel kapcsolatos nyilvántartások.
· Méhész nyilvántartás.
· Nyilvántartás adatszolgáltatási és betekintési jog gyakorlásához.
· Nyilvántartás az ASZA rendszer használatához.
· Egyéni vállalkozók nyilvántartása.
· Gyámügyi és szociális feladatokból adódó nyilvántartások.

A közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatokhoz való hozzáférés módja:

A helyi adatvédelmi szabályzatban meghatározottak szerint.