1. települési szilárd hulladék elszállítás

Települési szilárd hulladék elszállítás Körmend város egész területén hetente kétszer,  lakosság és közület részére is. A közszolgáltatás keretében évente egyszer lomtalanításra is sor kerül.

önkormányzati rendelet >>


2. települési folyékony hulladék elszállítás

Települési folyékony hulladék elszállítása lakosság és közület részére is igénye szerinti gyakorissággal.

önkormányzati rendelet >>


3. ívóvízbiztosítás és szennyvízelvezetés

Ivóvízbiztosítás és szennyvízelvezetés Körmend területén. A közszolgáltatás keretében az egészséges ivóvíz minden háztartásba eljut. A szennyvízelvezetés révén pedig mind a lakosságnak, mind a közületnek lehetősége van szennyvízének kiépített gerincvezetéken történő elszállítására, majd annak körmendi szennyvíztisztítóba történő befogadására.

önkormányzati rendelet >>


4. temetőfenntartás

Temetőfenntartás keretében Körmend Város Önkormányzata 4 temetőt tart fenn Körmend város területén. A közszolgáltatás keretében a temetők fenntartását (temetőgondozás, hulladékelszállítás, vízvételi lehetőség biztosítása, parkgondozás stb.) biztosítja az Önkormányzat.

önkormányzati rendelet >> 


5. helyi tömegközeledés

Helyi tömegközeledés keretében Körmend közigazgatási területén belül biztosítja az Önkormányzat a lakosoknak helyi tömegközlekedési eszközzel (autóbusszal) történő szállítását.

önkormányzati rendelet >>

- Jelentés a helyi autóbuszos tömegközlekedésről 2009.

- Jelentés a helyi autóbuszos tömegközlekedésről 2010.

- Jelentés a helyi autóbuszos tömegközlekedésről 2011.


6. távhőszolgáltatás

Távhőszolgáltatás keretében az Önkormányzat a lakosok és közületek részére biztosítja a távhővel való fűtés és használati melegvíz biztosítását.

önkormányzati rendelet >>