Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv neve:

? A helyi önkormányzatok és szerveik feladat- és hatásköri jegyzéke. (elérhető: Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium honlapján: http://www.kormanyzat.hu/)
? Átruházott hatáskörök esetében a Körmend Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2006. (XII.31.) számú rendelete. (elérhető: http://www.kormend.hu/)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe:

? Az általános illetékesség vonatkozásában közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  szabályai. (elérhető: http://www.magyarorszag.hu/)
? A körmendi Polgármesteri Hivatal működési területét a Körmend Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Ügyrendje határozza meg. (elérhető: http://www.kormend.hu/)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összege:

? Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárási illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak összegét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. Törvény határozza meg. (elérhető a Pénzügyminisztérium honlapján a http://www.magyarország.hu/ alatt)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására szolgáló postacím, ügyfélfogadási vagy közönségkapcsolati cím és nyitvatartási idő:

Levélcím: Polgármesteri Hivatal 9900 Körmend Szabadság tér 7.
Postacím: Polgármesteri Hivatal 9901 Körmend Postafiók 13.
A hivatal munkarendje és ügyfélfogadási ideje: Körmend Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje szabályozza. (elérhető: http://www.kormend.hu/)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben az eljárást megindító irat benyújtására nyitva álló határidő:

? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény. (elérhető: http://www.magyarorszag.hu/)

Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája.

? Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben használt formanyomtatványok listája elérhető a http://www.kormend.hu/ és a http://www.magyarorszag.hu/ honlapokon.

Iratminták:

  • gyámhivatali iratminták >>
Csatolt fájlok:
 ·Állami támogatás és lakásépítési kedvezmény igénybevételéhez igazolás
 ·Anyakönyvi igazgatás
 ·Ápolási díj
 ·Átmeneti segély
 ·Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
 ·Építésügy
 ·Gyámhivatali ügyek
 ·Hadigondozás
 ·Hagyatéki eljárások
 ·Helyi utazási segély
 ·Hulladékszállítási díj támogatás
 ·Időskorúak járadéka
 ·Jövedelemvizsgálat személyes gondoskodás esetében
 ·Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
 ·Közgyógyellátás alanyi jogon
 ·Köztemetés
 ·Lakásfenntartási támogatás
 ·Működési, Telephely és Szociális szolgáltató engedély kiadása, módosítása,
 ·Okmányiroda
 ·Rendkivüli gyermekvédelmi támogatás
 ·Rendszeres gyermekvédelmi támogatás
 ·Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei
 ·Szabálysértési pénzbírság és helyszíni bírság adók módjára történő behajtása
 ·Talajterhelési díj
 ·Temetési segély