Az önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

? 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról
? 1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről.
? 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról
? 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
? 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
? Körmend Város Önkormányzata 36/2006. (XII.31.) számú rendelete Körmend Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról  (elérhető: www.kormend.hu)

? Körmend Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

? Körmend Város Önkormányzata 36/2006. (XII.31.) számú rendelete Körmend  Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (elérhető: www.kormend.hu)