Az önkormányzat alaptevékenysége, feladat- és hatásköre:

· 1990. évi LXV. tv. A helyi önkormányzatokról
· 1991. évi XX. Törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint a centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköréről.
· 1992. évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról
· 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
· 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
· Körmend Város Önkormányzata 36/2006. (XII.31.) számú rendelete Körmend Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról  (elérhető: www.kormend.hu)

· Körmend Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Ügyrendje

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolása és részletes leírása:

· Körmend Város Önkormányzata 36/2006. (XII.31.) számú rendelete Körmend  Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról (elérhető: www.kormend.hu)